ارتباط با من

دانشجویان

دانشجویان می توانند نمرات خود را از منوی" دانشجویان و نام درس ، بخش نمرات " مشاهده نمایند. در صورت بروز مشکلی توانید به ادرس emoghadasi87@gmail.com  ایمیل بزنید.

اطلاعیه هاکلیه حقوق این سایت محفوظ و متعلق به دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان می باشد